FÖRSÄKRINGAR - Företag

Med en försäkring skyddar du dig mot oförutsedda händelser som kan drabba företaget ekonomiskt.

Medlemsförsäkringen anpassas efter din verksamhet så att du blir Rätt Försäkrad!

Att enbart förlita sig på standardprodukter räcker sällan långt. För dig som medlem har vi satt ihop ett paket av moment som vi tycker är viktiga för dig.

Kontakta oss för offert!

business