VILLKOR

Här kan du ladda ner de villkor som gäller för medlemsförsäkringen.

För korrekt villkors-och omfattningsinformation hänvisas ni till de individuella försäkringshandlingar som är utformade efter just ert företag, kontakta oss så hjälper vi till med genomgång av dessa.

 

GENERELL FÖRSÄKRINGSOMFATTNING FÖRETAG VILLKOR:

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:5

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:6 (2018-07-01)

fr.o.m. 38.5.8 Säkerhetsföreskrift Container

Ansvar

Allmänt ansvar A 2001:7

Entreprenadansvar A 395:10

Åtkomstförsäkring för materialleverantör A 394:11

 

Arbetsområde

Arbeten/Hjälpmedel/ROT Allrisk AO 2000:4

Åtkomstförsäkring för entreprenör AO204:1 – Se villkor i AO2000:4 – sid. 19

Byggherreansvar (dock ej byggherreansvar vid miljöskada) A 348:9

 

Bilverkstad samt transport mm

Bilverkstadsansvar A 160:10

Flytande försäkring, kunders fordon FKL 25 MFF

Biltransport   T 100:3

Kran- & Trucklyft T 120:2

Trucktransport T130:2

Verktyg & Varor i servicebil T110:2

Utställningsförsäkring T 200:1

 

Övrigt

Rättskydd R1:7

Förmögenhetsbrott FB:5

Oljeskada K 750:1

Maskinförsäkring E 10:5

Maskinförsäkring E 10:6 (2018-07-01)

Tjänsteresa K 69:8

Kris A 305:3

Kundolycksfall A 303:5

Överfallsförsäkring A 307:2

 

Valbara tilläggsförsäkringar

Fastighetsförsäkring E 10:5 A 2001:7

Rättsskydd Miljöbrott R2:3

Konsultansvar Tekniska Konsulter A53:9

Sjukavbrott AV 50:2

Avvecklingsförsäkring AO 2000:4

Bostadsrättstillägg K 402:1

 

GENERELL FÖRSÄKRINGSOMFATTNING FASTIGHET VILLKOR:

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:5

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:6 (2018-07-01)

Saneringsvillkor E100:4

Besöksolycksfall A 302:4

Allmänt ansvar A 2001:7

Rättskydd R1:7